Ułatwienia dostępu

Strefa LAS

Wszystkim mieszkańcom/-kom naszego miasta chcielibyśmy dać przestrzeń do spotkań, realizowania pasji i dzielenia się nimi. Każda osoba, która może się podzielić swoim czasem i umiejętnościami, będzie inspiracją dla innych. Miejsce spotkań działające ponad podziałami jest dla każdego wyjątkową szansą poznania zupełnie nowych „światów” – tych, które powoli „zanikają”, jak i tych, które dopiero się rodzą.

Projekt "Strefa Lokalnej Aktywności Społecznej" jest skierowany do wszystkich mieszkańców/-ek Skarżyska-Kamiennej i okolic. Planujemy, aby realizowany w latach 2023-2024 projekt był początkiem długofalowego działania dostępnego dla wszystkich mieszkańców/-ek miasta. Miejscem, gdzie każdy będzie mógł dzielić się swoimi pasjami z innymi mieszkańcami. W ramach tego projektu chcemy również promować działania ekologiczne.

Okres realizacji: 10.2023-10.2024

CELE PROJEKTU:

 • Zwiększenie zaangażowania społecznego mieszkańców/-ek Skarżyska-Kamiennej.
 • Stworzenie miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców Skarżyska i okolic.
 • Promowanie postaw wolontariackich i zaangażowanie w czasie trwania projektu "Strefa LAS" jak największej liczby wolontariuszy/-ek.
 • Promowanie postaw proekologicznych. W Miejscu Spotkań chcemy inspirować do oszczędzania zasobów naturalnych podczas spotkań i rozmów zaplanowanych na czas trwania projektu.

GŁÓWNE DZIAŁANIA

Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań - tzw “trzecie miejsce” poza domem i pracą, gdzie każdy może spędzić czas wolny i spotkać się z innymi członkami społeczności w bezpiecznej przestrzeni.

Jadłodzielnia - wydzielona przestrzeń w której stoi lodówka, w której mieszkańcy/-ki Skarżyska-Kamiennej mają możliwość pozostawienia produktów spożywczych, które wiedzą, że nie spożyją w czasie terminu przydatności. Każdy/-a ma możliwość pozostawienia lub zabrania dla siebie produktów spożywczych, ale również wspólnego zjedzenia posiłku, napicia się kawy/herbaty itp.

Miejsce Wymiany Dóbr - miejsce, gdzie można przynieść rzeczy już niepotrzebne, ale wciąż w dobrym stanie, tak aby ktoś inny mógł jeszcze z nich skorzystać. Jest to półka na książki, półka na zabawki i wieszak na ubrania. Naszą ideą jest promowanie życia w duchu zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania w pełni surowców.

Cykl spotkań ekologicznych - odbywające się raz na dwa miesiące spotkania ekologiczne dające głębszy wymiar strefom Jadłodzielni i Miejsca Wymiany Dóbr. Dwie członkinie Fundacji prowadzą spotkania dialogowe, a pozostałe wydarzenia polegają na wspólnym działaniu uczestników/-czek projektu ze wsparciem opiekuna/-ki Miejsca Spotkań i wolontariuszy-ek. Do spotkań warsztatowych nie zatrudniamy specjalistów. Zamiast tego angażujemy lokalne "złote rączki", artystów/-ki i aktywistów/-ki, którzy/-e wspólnie z uczestnikami tworzę nową jakość.

PLANOWANE REZULTATY:

 • integracja około 100 osób,
 • wzmocnienie dialogu międzypokoleniowego,
 • promowanie postaw wolontariackich,
 • promowanie postaw proekologicznych
 • zwiększenie poczucia sprawczości wśród uczestników/-ek projektu.
 • poczucie odpowiedzialności i bycia integralną częścią Miejsca Spotkań;
 • zwiększenie poczucia sprawczości wśród uczestników/-czek projektu wynikające zarówno ze współorganizacji spotkań jak i z nabytej wiedzy w temacie prostych i niezbyt kosztownych
 • rozwiązań do zastosowania w życiu codziennym,
 • poprawienie kompetencji w zakresie komunikacji i dialogu;
 • przekazanie informacji na temat realizacji projektu i możliwość przeanalizowania sukcesów i porażek w celu poprawienia przyszłych działań o podobnej tematyce;

Projekt “Strefa Lokalnej Aktywności Społecznej” jest finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt realizowany przez:
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz nas wesprzeć ?

Zobacz jakie masz szerokie możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Kliknij w przycisk i sprawdź.
WspieraJ
Copyright © 2024 Ludzie z natury
Created by: 
SquareTech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram