Ułatwienia dostępu

Moc Wspólnoty

W dniu 18.11.2022 roku odbyło się pierwsze seminarium dla Członków Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych pt. “MOC Wspólnoty. Wyzwania i możliwości w codziennych działaniach Wspólnot Mieszkaniowych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację Ludzie z Natury oraz Klimek Nieruchomości Sp. z o.o.

Seminarium zostało podzielone na dwie części. Pierwsza została poprowadzona przez trenerki dialogu z wrocławskiej Fundacji Dom Pokoju: Maję Zabokrzycką i Dorotę Whitten. Uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej dyskusji nad możliwościami ożywienia Wspólnoty Mieszkaniowej. Podczas burzy mózgów nad tym tematem zostało zaproponowanych wiele pomysłów, które zostały podzielone na pięć głównych kategorii / projektów: tereny zielone, integracja, wspólne naprawy i remonty, gospodarka odpadami, komunikacja.
W dalszym kroku uczestnicy pracowali w pięciu grupach nad jednym z wybranych projektów zastanawiając się nad tym, jakie kroki należy wykonać, aby móc go przeprowadzić we Wspólnotach Mieszkaniowych, jakie związane są z nim bariery, możliwości oraz jaki budżet byłby potrzebny i co można zrobić bezkosztowo. We wszystkich grupach podkreślano, że bardzo ważne i jednocześnie wymagające jest zaangażowanie szerszej grupy mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej w realizacji takich projektów.

Druga część została poprowadzona przez Macieja Klimka i Agnieszkę Janakowską z Klimek Nieruchomości Sp. z o.o. W formie wykładu ukazane zostały uczestnikom możliwości, które przewiduje Ustawa o Własności Lokali dla Wspólnot Mieszkaniowych, które mogłyby pomóc w realizacji działań wypracowanych w części pierwszej.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, aktywne uczestnictwo w naszej dyskusji, bardzo ciekawe pomysły oraz tak ciepłe przyjęcie naszej inicjatywy. Pokazuje nam to, że wielu mieszkańców skarżyska pragnie aktywnie brać udział w rozwijaniu dobrych relacji międzysąsiedzkich.

Opracowane podczas spotkania pomysły są dla nas bazą do organizowania kolejnych projektów. Podczas MOC Wspólnoty powstała koncepcja pikników międzysąsiedzkich "Jak dobrze mieć sąsiada" realizowanych przez naszą Fundację. Również podczas spotkania zasiane zostało ziarno, a owocem jest Strefa LAS.

Spotkanie było współfinansowane ze środków Skarżyskiego Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych im. Grzegorza Łapaja.

PARTNER PROJEKTU:

Projekt realizowany przez:
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz nas wesprzeć ?

Zobacz jakie masz szerokie możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Kliknij w przycisk i sprawdź.
WspieraJ
Copyright © 2024 Ludzie z natury
Created by: 
SquareTech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram