Ułatwienia dostępu

Dzieci w Pole? Naturalnie!

"Dzieci w Pole? Naturalnie!" to cykl warsztatów ekologicznych,  który odbywa się w okresie wakacyjnym i jest skierowany do dzieci w wieku 6-13 lat. Chcemy, aby te warsztaty stanowiły dla dzieci unikalną okazję do zgłębienia tajemnic natury, inspirując je do głębszego związku z otaczającym środowiskiem - pełnym harmonii, troski i szacunku zarówno dla przyrody, jak i dla samego siebie. W ramach wyselekcjonowanych zajęć, współpracujemy, tworzymy niezapomniane chwile, śmiejemy się i czerpiemy radość, a także znajdujemy czas na zasłużony odpoczynek. Warsztaty odbywają się na terenie gospodarstwa organicznego w Suchedniowe Na polu u Kopra prowadzonego przez Jagodę Monikę i Karola. 

Warsztaty prowadzone są przez Jagodę i Karola, zaproszonych Edukatorów leśnych i pasjonatów oraz przez członkinie naszej Fundacja Ludzie z Natury.

Cele projektu:

  • Edukacja ekologiczna dzieci.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.
  • Promowanie aktywności na wolnym powietrzu wśród dzieci.
  • Zaprzyjaźnianie dzieci z naturą.

Główne działania (atrakcje) podczas warsztatów:

Podczas warsztatów dzieci mają niepowtarzalną możliwość nawiązania kontaktu z różnorodnymi zwierzętami, które są codziennymi podopiecznymi gospodarzy. Wśród nich znajdują się kozy, owce, kury, kaczki oraz indyki. Podczas tych interakcji dzieci mogą karmić zwierzęta, uczyć się właściwego zachowania wokół nich oraz odkrywać terapeutyczny wpływ, jaki ma bliski kontakt i przytulanie się do nich.

Dzieci angażowane są w proces sadzenia oraz tworzenia przestrzeni do uprawy roślin. Uczą się i obserwują różnorodności roślinnej znajdującej na terenie gospodarstwa.

Plan warsztatów zaplanowany jest tak aby dzieci miały czas na odpoczynek jaki i zabawy czy gry terenowe.

Gry i zabawy terenowe mające na celu rozbudzić ciekawość naturą i pokazać atrakcyjność zabaw na wolnym powietrzu

Każda edycja charakteryzuje się innymi dodatkowymi atrakcjami powiązanymi z zaproszonymi Edukatorami. 

Gwarantujemy ochronę przed deszczem i słońcem, a dzieci mają dostęp do materiałów plastycznych, hamaków i innych niezbędnych narzędzi warsztatowych.

Projekt realizowany przez:
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz nas wesprzeć ?

Zobacz jakie masz szerokie możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Kliknij w przycisk i sprawdź.
WspieraJ
Copyright © 2024 Ludzie z natury
Created by: 
SquareTech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram