Ułatwienia dostępu

Akcja Masz Głos

Fundacja Ludzie z Natury bieże już od 2023 roku udział w ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego.

Udział w Akcji dał nam możliwość nawiązania kontaktów z organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Również możemy liczyć na wsparcie eksperów z różnych dziedzin: od kwestii prawnych po wymianę doświadczeń w zakładaniu ogródków społecznościowych.

Fundacja Batorego od 17 lat zaprasza do Akcji Masz Głos organizacje społeczne i grupy nieformalne, które chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Do akcji zgłaszają się m.in. stowarzyszenia i fundacje, koła gospodyń wiejskich, rady młodzieżowe, rady seniorów, sołectwa, grupy sąsiedzkie, które mają pomysł na konkretne działanie lub chcą rozwiązać jakiś lokalny problem. Organizatorzy akcji Masz Głos pomagają im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i mieszkańcami, tak aby społeczność działała w poczuciu wspólnej sprawy. 

„W akcji Masz Głos chodzi o poczucie wpływu mieszkańców na otoczenie i na decyzje władz. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, ale władze podejmują decyzje, dlatego tak ważna jest współpraca między nimi. Jury nagrody Super Samorząd i Super Głos, którą przyznajemy na koniec edycji akcji Masz Głos", opowiada o Akcji Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos Fundacji Batorego.

W ramach edycji 2023 zorganizowaliśmy przy wsparciu naszego partnera - firmy zarządzającej nieruchomościami - Klimek Nieruchomości pikniki międzysąsiedzkie w różnych częściach miasta Skarżysko-Kamienna. Podczas tych spotkań przeprowadziłyśmy badanie lokalnej społęczności pytając się uczestników o to jak lubią spędzać wolny czas, co w najbliższym otoczeniu wymaga zmiany lub poprawy i jak oni sami mogliby się włączyć we wspólne działania. Wielu mieszkańców zgłosiło problem z dostępnością placów zabaw – jest ich mało, nie są w najlepszym stanie, zarządcy wspólnot obawiają się kosztów związanych z ich utrzymaniem, a miasto stawia place na skrajach osiedli, nie mówiąc już o braku takich, z których mogłyby korzystać dzieci z niepełnosprawnością. Mieszkańcy mówili też, że czasami ich dzieci nie są dopuszczane do korzystania nawet z podwórka przy innym bloku. Takie sytuacje mogą prowadzić do konfliktów – na szczęście podczas pikniku mieszkańcy mogli o tym porozmawiać spokojnie i w przyjaznej atmosferze. 

Mieszkańcy zdecydowali też, że niektóre problemy rozwiążą sami, np. przy Powstańców Warszawy postawili kredomat (więcej o kredomacie). Mieszkańcy osiedla Piłsudskiego zawiązali grupę inicjatywną, aby zachęcać jak najwięcej osób do głosowania na jednej z projektów do budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Postanowili również utworzyć Radę Osiedla. Członkinie Fundacji zaproponowały, aby Urząd Miasta utworzył stały fundusz na okresowe przeglądy placów zabaw, które są na terenach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Niestety, Urząd nie podjął tego pomysłu.

Za tę inicjatywę Fundacja Ludzie z Natury otrzymała nagrodę Super Głos, za co jesteśmy bardzo wdzięczni!

Więcej informacji o naszym udziale w Akcji w 2023 roku.

W edycji 2024 Fundacja Ludzie z Natury skupi się na przeprowadzaniu warsztatów ekologicznych skierowanych zarówno do dzieci, dorosłych jak i urzędników. Naszym celem jest zwiększenie świadomości o tym jak ogromne znaczenie na dobrostan naszego życia ma ochrona środowiska i przestrzeganie podstawowych zasad do apatacji miast do zmian klimatycznych. Planujemy przeprowadzić również działania rzecznicze i strażnicze.

Projekt realizowany przez:
Budowa strony sfinansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Chcesz nas wesprzeć ?

Zobacz jakie masz szerokie możliwości wsparcia naszej inicjatywy. Kliknij w przycisk i sprawdź.
WspieraJ
Copyright © 2024 Ludzie z natury
Created by: 
SquareTech
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram